top of page

Acerca de

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetusten mukainen rekisteriseloste. Laadittu 15.5.2018.

Rekisterinpitäjä:

Equibalance tmi, Urheilutie 11 T 73, 02700 Kauniainen


​Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tiina Virtanen, puh. 0400 841 651, tiina.virtanen@equibalance.fi

Rekisterin nimi:

Equibalance tmi asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon seurantaan, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakkaiden informoimiseen.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri muodostuu asiakkaan antamista perustiedoista ja hoidon kannalta muista välttämättömistä tiedoista.

 

Tietolähteet:

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.

 

Tietojen luovutus ja siirto:

Asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyssä tilanteessa edellyttää. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus:

Asiakasrekisteriä käyttää vain Tiina Virtanen. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona ja säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

Tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

bottom of page